Columns

Raadspraat: ZZP-er en financieel in de knel?

Een artikel in Trouw over zzp-ers die in financiële problemen zijn gekomen zette me aan het denken. Het blijkt helemaal niet vanzelfsprekend dat gemeenten zzp-ers helpen wanneer ze in financiële problemen komen.

Columnist:

Raadspraat

Een nieuwe bestuursstijl

De coalitie is inmiddels aangetreden als college en een belangrijk onderdeel van het programma is een nieuwe bestuursstijl. Hierin kan uw lokale partij WijkNU zich grotendeels vinden en wij zijn dan ook verheugd dat er kennelijk nu serieus naar de kiezers/burgers geluisterd gaat worden.

Columnist:

Raadspraat

Kansenongelijk onderwijs?

Ik kijk terug op geweldig onderwijs. Met als klap op de vuurpijl de misschien wel de belangrijkste periode uit mijn leven: De basisschool. In mijn geval juf Eline en meester Koekoek op basisschool "de Ark" in Geldrop. Juf Eline bezat een engelengeduld en leerde mij lezen en schrijven.

Columnist:

Raadspraat

Ambitieuze opgave

21 maart heeft de kiezer gesproken en won de VVD de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD is direct gaan DOEN en rondde snel de informatie af. Dit leidde tot het advies om een coalitie te vormen tussen de VVD, Groenlinks en de Protestant Christelijke Groepering.

Columnist:

Raadspraat

Wij zullen doorgaan

Naar verwachting zit er op het moment dat u deze column leest een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. De Wethouders worden geleverd door Groen Links, de PCG en de VVD. Hun eerste presentatie geeft ons weinig vertrouwen in hun toekomst. Desalniettemin wensen wij hen succes.

Columnist:

Raadspraat

Gas op glas(vezel)!

Al jaren maakt de PCG zich sterk voor een leefbaar en vitaal buitengebied. In het buitengebied moet worden 'geboerd', ondernemers moeten ontwikkelingsruimte hebben en er moet worden gewoond. Internet is ook voor een leefbaar en vitaal buitengebied niet meer weg te denken.

Columnist:

Raadspraat

2 minuten

Zo progressief als we zijn, ook voor GroenLinks zijn er zaken waar we graag aan vasthouden. De twee minuten stilte tijdens dodenherdenking is er daar één van. Collectief stil zijn en stilstaan bij al die mensen die hun leven lieten voor onze vrijheid raakt me dan nog steeds diep.

Columnist:

Raadspraat

Stiekem toch windmolens?

Er is een nieuwe raad gekozen en geïnstalleerd. Maar we doen het nog met de 'oude' wethouders. Deze 'oude' wethouders hebben bedacht dat de nieuwe raad zich moet buigen over de zogenaamde 'startnotitie participatieproces toetsingskader duurzame energie'.

Columnist:

Raadspraat

De Wijkse Lente

Het was of er geen einde kwam aan de winter, steeds opnieuw stak de winter de kop weer op met een periode van felle koude. Met als laatste stuiptrekking de verkiezingsmarkt met een poolwind en een gevoelstemperatuur van min 10 graden.

Pagina's