• Jan Oechies

Prioriteit voor Maatschappelijke Agenda

Wij bespreken als gemeenteraad de Kadernota, een document dat de opmaat is van de begroting van 2018. De raad heeft de laatste jaren goedkeuring verleend aan begrotingen. Bij deze kadernota is rekening gehouden met de verkiezingen van volgend jaar. De eigen zin wordt niet doorgedreven er wordt niets opgelegd. Het beleid wordt landelijk geroemd en het gaat financieel goed. Een volgend college komt in een gespreid bedje terecht.

Wij zullen als SP met ideeën komen. De belangrijkste liggen natuurlijk in het sociaal domein, waar we via de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet met een aantal maatschappelijke taken zitten. En dat allemaal met een aanzienlijk lager budget dan in het verleden. Maar de weerbaarheid van de samenleving was groot. Wij kregen het predicaat gouden gemeente. We doen het hier eenvoudiger en goedkoper.

Wij zijn trots maar rusten niet op onze lauweren. Wij willen de volgende stap zetten; de maatschappelijke agenda.

In de praktijk blijkt dat de verschillende taakvelden elkaar meer en meer beïnvloeden. Zorg, welzijn, jeugdzorg en participatie zijn nog sterker van elkaar afhankelijk. Het totale pakket is veel meer dan de som der delen. Door evaluatie en bijstellingen in organisatie en uitvoeren werd de kwaliteit van de zorg steeds beter. Om dit proces verder te stroomlijnen is een Maatschappelijke Agenda onontbeerlijk.

Wij willen dat deze Agenda een prioriteit behoudt. Houten kan belangrijk zijn, net als een Toekomstblik. Maar zorg voor mensen is nog belangrijker. Juist omdat de zaken meer en meer in elkaar overlopen is een integrale aanpak nodig. Inwoners mogen geen hinder ondervinden van de verdeling van (middelen voor) hulp en ondersteuning over verschillende wet- en regelgeving. Bij een integrale aanpak past een integraal, ontschot budget. Dit is zelfs noodzakelijk. Tevens sturen we zo beter op gewenste effecten. Wij sturen niet meer op deeloplossingen maar op een integrale aanpak van (maatschappelijke) vraagstukken.

Dat betekent, dat we werken vanuit één agenda, vanuit gezamenlijke belangen en doelen. Bijvoorbeeld werken vanuit het principe 'één gezin, één plan, één aanspreekpunt', of werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met elkaar en voor elkaar. Dit betekent voor ons als gemeente dat onze rol die van partner is, een partner die naast inwoners, professionals, organisaties, ondernemers en werkgevers staat. Een partner, die verbindt, die de regie op samenwerking in de keten op zich neemt. Daar zijn we al jaren goed in, met steun van de hele raad. Laten we die steun ook voor de volgende jaren uitspreken. Juist omdat dit zo belangrijk is voor al die mensen die deze steun nodig hebben.

Jan Oechies,

Fractieleider SP Wijk bij Duurstede