Parkeerprobleem?

,,Zo gaan we de raad voorleggen of we parkeervoorzieningen in de haven moeten toevoegen." Dit stelde de wethouder in 't Groentje van 7 juni aan het eind van een interview over de Bosscherwaarden. En eerder was een raadslid van mening dat veel problemen in de binnenstad opgelost zouden worden als er maar flink wat parkeerplaatsen aan de haven bij zouden komen.

Jammer, al dit feitenvrije geroep: ik ga toch liever voor de echte cijfers. Een jaar geleden hebben enkele inwoners gedurende een langere periode tweemaal per dag gekeken naar de bezetting van de parkeerplaatsen aan het Walplantsoen en de Stads haven. De conclusie was volstrekt helder: iedere dag dus ook in het weekend zijn er 15 tot 40 parkeerplekken over bij de haven. Er hoeven dus geen parkeerplekken bij. Voor enkele grote evenementen zoals de Lekkodagen wanneer enkele honderden auto's een plek zoeken, is één keer een experiment uitgevoerd bedacht door een werkgroep van het Stadspark: het werkte; alle auto's vonden een plek, daarna is het niet herhaald helaas…

Kortom: los niet een probleem op dat niet bestaat en probeer eerst de door bewoners aangedragen alternatieven voor evenementenparkeren uit. En: handen af van de veel gebruikte, groene, recreatie-en verblijfsplek aan de Stadshaven. Besteed het geld dat we zo besparen aan het zo noodzakelijke achterstallig groenonderhoud.

Lodewijk Bergsma

PvdA