• Gerard Migchels

Meer betaalbare koopwoningen? Tiny Houses!

Tiny Houses - ofwel kleine huisjes - is een nieuwe trend die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Als CDA-er spreekt het me erg aan. Woningbezit ook voor de kleine beurs. En niet direct naar de woningbouwstichting of grote beleggers kijken om te komen tot extra woningen. Maar particulier initiatief.

Allereerst is de kans op een sociale huurwoning fors afgenomen. In 10 jaar tijd moet Volksbelang 14 miljoen euro via de verhuurdersheffing afdragen. Het is heel goed dat het huidige college - aan het eind van haar termijn - vol inzet op meer sociale woningen voor jongeren. Maar het aantal zal beperkt blijven. Volksbelang kan minder investeren.

Verder is kopen financieel aantrekkelijker. Huren zorgt niet voor vermogensopbouw. Koop wel. Met Tiny Houses van rondom 100.000 euro komt koop ook voor de kleine beurs in beeld.

Daarnaast zullen grote beleggers geen Tiny Houses gaan aanbieden. Want de marge daarop zal altijd klein blijven. Zeker als grote bouwbedrijven pre-fab huisjes gaan aanbieden.

Tenslotte biedt Tiny Houses ook de ruimte voor zelfbouw. Er zijn al gemeenten die daar ervaring mee hebben. En voor degenen die daar geen zin in hebben zijn er kant en klare woningen te koop.

Deze vakantie heb ik me verdiept in Tiny Houses. De voorbeelden - zoals de zelfbouw in Den Bosch - kennen tijdelijke bouwkavels. De flexibiliteit is een voordeel. Verhuizen? Afbreken en naar een andere plek. Maar hier zijn ook nadelen aan verbonden. Zoals het financieren. Het CDA heeft de voorkeur voor kleine bouwkavels met daarop fraai vormgegeven 50m2 permanente woningen.

Kortom, permanente Tiny Houses kunnen een aantrekkelijk aanvulling zijn op het woningaanbod in Wijk, Cothen en Langbroek. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor degenen die bewust goedkoop willen wonen om geld over te houden voor andere leuke zaken. Of na een scheiding niet 7 jaar willen wachten op een sociale huurwoning.

Ik ga me er vanuit het CDA voor inzetten dat er ruimte komt voor permanente Tiny Houses: betaalbare woonruimte via particulier initiatief!

Gerard Migchels