• Rijk van Geijtenbeek

Independence Day

Vier juli was het weer Onafhankelijkheidsdag in de VS. Vuurwerk, parades en barbecues, de Amerikanen vieren het elk jaar uitbundig. Ook op vier juli, maar dan in 2017, kwam het bericht dat Wijk bij Duurstede toch geen ambtelijke fusie aangaat met onze buurgemeente Houten.

Het idee van de ambtelijke fusie was, dat er geld bespaard kon worden door de twee organisaties samen te voegen - want dan heb je minder managers nodig, en heb je minder vaak dure inhuur nodig omdat de organisatie groot genoeg is om zelf specialisten in dienst te hebben.

Niet alleen kon er geld bespaard worden, ook zou de kwaliteit van de organisatie omhoog kunnen en de kwetsbaarheid omlaag. Nu zijn er plekken waar niet genoeg mensen zitten om ziekte en vakantie door te komen zonder dat het werk helemaal stil komt te liggen. In een grotere organisatie heb je dat niet. Zo kan een kleine gemeente als Wijk bij Duurstede zelfstandig blijven, en toch betere diensten verlenen aan de inwoners. Ook Houten had daar wel oren naar.

Nu blijkt dus na drie jaar praten en onderzoeken, dat de kostenbesparingen tegenvallen en de eenmalige kosten behoorlijk oplopen. Dus hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de twee gemeenten besloten om niet verder te gaan met de ambtelijke fusie.

Maar moet dan de kwaliteit omhoog en de kwetsbaarheid omlaag, zonder de zelfstandigheid van de gemeente op te geven? Hoe gaan we de buitendienst organiseren, die al informeel was samengevoegd met die van Houten? Het makkelijkste is natuurlijk om meer geld uit te gaan geven, en allerlei nieuwe ambtenaren aan te nemen. Of genoegen te nemen met een heel bescheiden gemeente, die niet zo ambitieus is.

Voor D66 is het uitgangspunt in ieder geval niet "ten koste van alles een zelfstandige gemeente blijven", zoals het de afgelopen jaren werd . Onze onafhankelijkheid zouden we best kunnen opgeven, als we daarmee tegen redelijke kosten kwaliteit kunnen leveren. De gemeente zal nog meer samenwerking moeten zoeken in de regio. Een hele uitdaging voor het college, en vooral voor de volgende gemeenteraad.

In ieder geval was 4 juli geen Independence Day voor Wijk bij Duurstede.

Rijk van Geijtenbeek D66 Wijk bij Duurstede