• Sybren van der Velden

    Sybren van der Velden

Denk mee met de VVD

De 5 belangrijkste liberale waarden waar de VVD voor staat zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Dit betekent dat iedereen in vrijheid binnen de grenzen

van de wet zijn leven mag inrichten zoals hij/zij dat wil. Het houdt in dat je eigen verantwoordelijkheid neemt om er het beste van te maken voor jezelf maar ook voor je omgeving. Het betekent dat je verdraagzaam bent naar

diegenen die hun leven anders inrichten dan dat van jou, dat is immers vrijheid. Daarmee maken we een ieder gelijkwaardig. Als je je uiterste best doet om je leven in te richten, maar dat lukt je niet alleen, krijg je hulp,

dat is sociaal rechtvaardig. Dat betekent niet achterover leunen, maar zelf je schouders eronder blijven zetten. We zijn als VVD Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek al druk met het verkiezingsprogramma voor de

gemeenteraadsverkiezingen 2018. Regeren is vooruitzien. Het wordt tijd dat de VVD na 3 jaar in de oppositie de kans krijgt op grond van deze liberale waarden echt verder te gaan bouwen aan ons mooie Wijk. Vanuit de

belangrijkste thema's. Veiligheid, want je hebt niks aan een goed leven als je niet veilig bent in je eigen huis, straat of wijk. Economische groei, de motor van de samenleving , waar een duurzame blik naar de toekomst onderdeel van uitmaakt. Goede bereikbaarheid, om zonder oponthoud snel van en naar Wijk te kunnen komen. Een effectief, efficiënt en eerlijk netwerk van sociale voorzieningen. Bouwen van woningen waar vraag naar is, dus naast

sociale woningbouw ook starterswoningen voor jongeren, woningen voor ouderen en waarbij het opnemen van asielzoekers met een voorlopige verblijfsstatus niet leidt tot nog langere wachtlijsten voor eigen woningzoekenden. Dat houdt de huidige bewoners in Wijk, trekt nieuwe inwoners aan en dat is goed voor de economie! Kortom : een Wijkse samenleving waar het veilig, zorgeloos en fijn wonen is. Wilt u vanuit deze waarden meedenken- en helpen aan een nog betere en mooier Wijk-Cothen-Langbroek? Meldt u aan op vvdfractiewbd@gmail.com

Sybren van der Velden, steunfractie VVD Wijk bij Duurstede